تبلیغات

mouse code

كد ماوس

هوافضا

هوافضا
 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
سطح مطالب وبلاگ در چه سطحی است؟


نیروی هوایی ایران
در آخرین روزهای حكومت شاهان قاجار، نیروهای مسلح ایران از چهار یكان نظامی تحت فرمان خارجی ها و مجزا تشكیل شده بودند. چندین واحد از نیروهای عشایر و محلی هم وجود داشت كه در مواقع اضطراری به كمك، فراخوانده می شدند، اما آن طور كه باید اعتماد واطمینانی به آنان نمی شد، چون در غالب موارد، نیروهای عشایر و محلی با تلاشهای مركزیت بخشی دولت،مخالفت می كردند، چون گمان بر این بود كه تهران زیر نفوذ نیروهای بیگانه قرار دارد. «وجود فرماندهان خارجی در بین سپاهیان ایرانی به این نگرانی های مذهبی و قبیله ای می افزود. شاید موثرترین واحد نظامی دولتی «بریگاد قزاق» با 5 هزار نفر از كاركنان
وفادار خوب آموزش دیده ومنظم بود كه در سال 1258 ایجاد شده بود و تحت فرمان افسران روسی قرار داشت.»(1) فكر ایجاد ارتش واحد و تحت فرماندهی یك شخص، برای جلوگیری از ادعاهای جدایی طلبانه و استقلال جویی قومها ی گوناگون و برای پاسخ گویی به تمایل نخبگان كه خواستار ایجاد یك دولت ملی تام الاختیار بودند، تقویت شد. «این ایده با پافشاری انگلیسی ها كه مایل بودند، دولتهای آینده ایران وجود تفنگداران جنوب را بپذیرند، گسترش یافت. در واقع از ابتدای قرن بیستم، دولت انگلیس خواستار تشكیل ارتش واحد در ایران بود. علت اصلی علاقه آنها نیز این بود كه روسیه در آن هنگام از نظارت مستقیم بر تیپ قزاق دست برداشته بود و قزاق ها فقط به دولت تهران وابسته بودند.»(2) كه اجرای این پیشنهاد به عهده رضا خان گذاشته شد كه در اسفند ماه 1299 رضا خان و سیدضیاء الدین طباطبایی به همراه حدود 2500 نفر قزاق ایرانی وارد پایتخت شدند. در ظرف یك هفته، طباطبایی دولت جدیدی تشكیل داد و رضاخان را به ریاست ارتش منتصب كرد.
 
 سردار سپه دراقدام های بعدی خود در دی ماه 1300 با انتشار فرمان عمومی شماره یك ارتش، نام «قزاق»را از تاریخ ارتش ایران برای همیشه پاك كرد و برای سپاه ایران نام «قشون»را برگزید... اوكه از مزیت كاربرد هواپیما برای سركوب عشایر و برای برقراری ارتباطات سریع و امن در كشور بزرگی مثل ایران آگاهی پیدا كرده بود، اقدام های بعدی خود را در خصوص تحول در ارتش نوین ایران، دست به تجدید قوای دریایی ارتش و تشكیل نیروی هوایی زد و به این ترتیب در شعبه «تنسیقات» از دایره عملیات، دفتری هم به نام دفتر هواپیمایی پیش بینی شد و برای نخستین بار، اسم هواپیمایی جزو سایر سازمانها ارتش ایران شد، هر چند دفتر مزبور در آن موقع به جز یك رئیس و یك نویسنده، عضو دیگری نداشت ودر ابتدا، هواپیمای هم در بین نبود. به هر حال همین دفتر، هسته مركزی «هواپیمایی نظامی ایران» را تشكیل داد. «پس از تأسیس «دفتر هواپیمایی»در دایره عملیات اركان حزب كل قشون، برای بررسی ایجاد هواپیمایی نظامی در ایران، خرید یك فروند هواپیمای «یونكرس اف-13 از شركت یونكرس خریداری شد و این هواپیما در نخستین فرودگاه كشور یعنی «قلعه مرغی» استقرار یافت.
 
 
 
نیروی هوایی ایران
 
 
 
«پس از به خدمت گرفتن این هواپیما تلاشهای وسیعی برای خرید هواپیماهای بیشتر آغاز شد ودر سال 1302 علاوه بر خرید دو فروند هواپیمای «یونكرس-اف-13 ویونكرس آ-20»، توسط اهالی گیلان ومازندران، چهار هواپیمای دیگر(یك فروند دوهاویلاند-4، یك فروند دوهاویلاند9آ و دو فروند آورو) از روسیه به تهران رسیدند.»(3) در خرداد 1302 اولین دسته از افسران ایرانی در رسته های مختلف ارتش، انتخاب و برای تكمیل تحصیلات نظامی به كشور فرانسه اعزام شدند كه یك افسر هم به نام سرهنگ احمدخان نخجوان از تیپ گارد پیاده نیز جزو این دسته برای تحصیل در رشته هواپیمایی و فرا گرفتن فن خلبانی اعزام شده بود. تا خرداد 1303 با وجود این كه هواپیمایی قشون ایران دارای تعدادی هواپیما بود، ولی به علت نبود كاركنان متخصص، اداره این سازمان به طور مستقیم به وسیله اركان حزب كل قشون و از طریق دفتر هواپیمای مربوطه انجام می گرفت. «در تاریخ 11 خرداد1303 به موجب حكم قشونی شماره 212، برای اولین بار فرمان تأسیس صنف «هواپیمایی كل قشون» به عنوان یك سازمان مشخص از طرف رضاخان صادر شد و پس از ورود سرهنگ احمد نخجوان به ایران، كه از قبل، طبق فرمان رضاخان به ریاست آن منصوب شده بود، تغییراتی را پیشنهاد داد كه مورد تصویب قرار گرفت. سازمان جدید كه در واقع نخستین سازمانی به شمار می رود كه تحت عنوان «اداره هواپیمایی كل قشون دولت ایران » تشكیل و برای اولین بار به عنوان یكی از اداره های مستقل تابع اركان حزب كل قشون محسوب شده است.(4) بین سالهای 1302 تا سال 1304، پنج فروند هواپیما از روسیه وهفت فروند هواپیما از فرانسه خریداری شد، كه هر یك از این دو كشور فروشنده تلاش می كرد زودتر هواپیمای خریداری شده را به تهران برسانند.
 
سه نفر خلبان ایرانی كه تازه از مدرسه هوانوردی روسیه، فارغ التحصیل شده بودند، پرواز با سه فروند از پنج فروند هواپیماهای خریداری شده از آن كشور را بر عهده گرفتند. «روز 6 بهمن 1304 سه فروند هواپیمای «دوهاویلاند-9آ» روسی تا بادكوبه در صندوقهای حمل و در این شهر آماده پرواز شدند. یكی از این هواپیماها هنگام برخاستن از فرودگاه بادكوبه دچار سانحه شد و بعدها با كشتی به ایران حمل شد، از دو فروند هواپیما دیگر كه سالم وارد آسمان كشور شدند فقط یك فروند به خلبانی عیسی اشتوداخ، سالم در قزوین فرود آمد. «در قزوین هم با بارش برف، مدتها این هواپیما در این شهر زمین گیر شد و نتوانست خود را به موقع به تهران برساند. هفت فروند هواپیمای فرانسوی هم كه قرار بود با خلبانان فرانسوی از بوشهر پرواز كنند و هر چه زودتر خود را به تهران برسانند سرنوشتی بهتر از هواپیماهای روسی نداشتند.»(5) سرانجام با ورود افسران دیگری كه برای فراگرفتن آموزشهای هواپیمایی به روسیه رفته بودند، سازمان هواپیمایی در سال 1305 عبارت از دو قسمت صفی وفنی با بیست فروند هواپیما شكل گرفت :

1- برگه، سه فروند
2- دوهاویلاند4 و9، شش فروند
3- یونكرس، پنج فروند
4- اسپاد، دو فروند
5- پوتز، دو فروند
6- اورو، دو فروند
 
این هواپیماها شماره های مخصوص داشتند و با به نام های مختلف :
 
عقاب، تیهو، كركس، شاهین، هما، قرقی، كبك و بلبل نیز خوانده می شدند.
 
 
دوهاویلاند-9آ
 
 
در سال 1306 آن دسته از دانشجویانی كه برای فراگرفتن آموزشهای هواپیمایی به فرانسه رفته بودند نیز به ایران بازگشتند وچند هواپیمای دیگر هم به جمع هواپیماهای پیشین افزوده شد و سازمان هواپیمایی، با سی وسه هواپیما به صورت زیر درآمد:
گردان یكم : شامل هفت فروند هواپیما دوهاویلاند9
گردان دوم : شامل دو فروند هواپیمای دوهاویلاند وچهار فروند هواپیمای یونكرس
گردان آموزشی : شامل یازده فروند هواپیمای برگه، اورو، اسپاد و پوتز
 
«در سال 1307 دسته دوم و سوم محصلان از فرانسه بازگشتند و چون كادر افسری هوایی سروسامانی گرفته بود، به طور رسمی اداره ای به نام اداره هواپیمایی در قلعه مرغی تشكیل یافت و از این پس به توسعه سازمان هواپیمایی توجه بیشتری شد و دانشجویان به آموزشگاههای خلبانی و فنی كشورهای روسیه و فرانسه فرستاده شدند.» پس از آن ماموران سیاسی ایران با دولتهای انگلیس و آمریكا وارد گفت وگو شدند و رفته رفته سایر كشورهای تولید كننده هواپیما، نیز پیشنهادهایی را برای فروش هواپیما به ایران دادند. «دولت وقت ایران نیز تصمیم گرفت برای انتخاب بهترین نوع هواپیما، مسابقه ای در میان فروشندگان ترتیب دهد وقرار شد، این مسابقه در مهرماه 1309 با شركت خلبانان انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آمریكایی، چكسلواكی، روسی ولهستانی انجام بگیرد. این مسابقه در همان سال انجام گرفت ولی تنها هواپیماهای فرانسوی و آلمانی در آن شركت كردند و در نتیجه در سال بعد 10 فروند هواپیما از روسیه وتعدادی هواپیمای یونكرس از آلمان خریداری شد.»(6) افزایش حجم پروازها و تنوع هواپیماهای مختلف، اجرای امور و تعمیر و نگهداری در ساعت هایی غیر از ساعت پرواز و سرانجام برگشت دیر وقت هواپیماها از ماموریتهای دور، بر لزوم توجه به فرودگاهها و اجرای وظایف تحت نظر مسئولین آموزش دیده و آشنا به مسائل پروازی تاكید شد. آن زمان بود، فرماندهان این فرودگاه را به فكر چاره جویی افتادند .به همین منظور در آذر ماه 1309 برای اولین بار درتاریخ هواپیمایی ایران، یك نفر از افسران، به عنوان «صاحب منصب مسئول فرودگاه» با وظایف مشخص ومدون تعیین شد. «بر مبنای حكم صادره كنترل كلیه امور فرودگاه قلعه مرغی، از لحاظ اجرای مقررات ایمنی پرواز تعیین خط حركت، خط نشستن طیارات، تعیین سمت گردش پس از برخاستن و هنگام نشستن وگزارش تخلفات پروازی، به عهده صاحب منصب گذاشته شده بود این صاحب منصب مانند نگهبان به صورت هفتگی تعیین و ابلاغ می شد. بر مبنای شرح وظایف تعیین شده، اداره كلیه امور فرودگاه و برج مراقبت عملاً به عهده این صاحب منصب گذاشته شده بود.»(7) در مهرماه سال 1310، آموزشگاه خلبانی در مهرآباد تأسیس و برای اولین بار 19 نفر داوطلب غیر نظامی، یك افسر به سر هنر آموزگاری، با استادی یك خلبان سوئدی مشغول فرا گرفتن فن خلبانی شدند. همزمان با تشكیل آموزشگاه خلبانی، به منظور تربیت مكانیسین هواپیما، آموزشگاه فنی نیز در دوشان تپه تأسیس شد. «در سیر تحول این سازمان، به موجب حكم عمومی قشونی (ماده یك نمره 1444)، عنوان «اداره هواپیمایی كل قشون ایران » از تاریخ 1311 به «قوای هوایی» تبدیل شد.»(8) به این ترتیب در این سال سازمان منظم هواپیمای ایران تشكیل شد و این سازمان عبارت بود از :
یگ گروه آموزشی
یك گردان شكاری
یك گردان بمباران و اكتشافی
 
 
 
تایگرموس
 
 
در طرح جدید، اركان حرب هوایی، از نیروی زمینی جدا شد و در حقیقت سازمان مستقل هواپیمایی مركب از یك هنگ و فرماندهی و یك ستاد هنگ، شامل سه ركن و یك دفتر ستاد به وجود آمد و این نخستین ستاد هوایی بود كه به ریاست سرگرد «نورد كیست» سوئدی تشكیل می شد.كمی بعد یعنی اواخر همان سال در سازمان هواپیمایی باز تغییراتی به شرح زیر به وجود آمد :
 
الف- فرماندهی و ستاد فرماندهی: شامل سه ركن و به انضمام دوایر سررشته داری، دارایی، بهداری، موتوری ویك دانشكده دیده بانی، یك آموزشگاه خلبانی، یك آموزشگاه فنی و یك كارخانه هواپیما سازی نیز پیش بینی شد.
ب- واحدهای هوایی شامل پنج هنگ :
- هنگ یكم، در قلعه مرغی شامل یك گردان شكاری از هواپیماهای فیوری و دوگردان اطلاعاتی از هواپیماهای اداكس.
- هنگ دوم، در اهواز
- هنگ سوم، در مشهد
- هنگ چهارم، در تبریز
- هنگ پنجم، در مهرآباد
 
تهران در سال 1312 برای بی نیازی از خرید هواپیماهای خارجی و یا حداقل برای كاستن هزینه خرید آنها، اقدام به تأسیس كارخانه های هواپیماسازی شد و به همین منظور برای خرید ماشین و لوازم كارخانه، به كشورهای اروپایی؛ آلمان و انگلستان مثل شركت پرات وویتنی، سفارشهای داده شد و این ماشینها و لوازم در سال 1314 به ایران رسید و در دوشان تپه نصب شد. این كارخانه با نام كارخانه های هواپیماسازی شهباز مشغول كار شد و علاوه بر تعمیر های اساسی، با استفاده از قطعات و مواد اولیه مورد لزوم، شروع به ساخت هواپیما كرد. در اول مرداد 1317، نخستین هواپیماهای ساخت این كارخانه به پرواز درآمد و تا سال 1318 توانست 30 هواپیمای مشقی و10 فروند هواپیمای جنگی ساخته شد. ولی از این سال به بعد به علت بروز جنگ جهانی و نرسیدن مواد اولیه و قطعات لازم از خارج و سرانجام سرایت جنگ جهانی دوم به ایران، برنامه ساخت هواپیما، متوقف شد.(9) البته برنامه ای كه برای این كارخانه تنظیم شده بود، می بایست تا سال 1320، تعداد 120 هواپیمای آموزشی و20 فروند جنگی ساخته می شد.
 
در اسفند ماه سال 1314 چند فروند هواپیما از انواع اداكس پكازوس و تایگرموس به مشهد فرستاده شد و هنگ هوایی مشهد از آغاز سال 1315 به طور رسمی آغاز به كار كرد و در واقعه 20 شهریور منحل شد. «در اسفند 1315 چند هواپیما از انواع تایگرموس و اداكس هورنت برای تشكیل هنگ هوایی اهواز به آن شهر فرستاده شد و مثل دیگر هنگهای هوایی تا شهریور 1320 دایر بود. در سال 1319 چند فروند هواپیمای اكسفورد از انگلستان خریداری شد و هنگ بمباران در دوشان تپه تهران تشكیل شد كه این هنگ مركب از دو گردان و یك گروه ارتباط بود:
 
گردان اول با هوپیماهای اكسفورد
گردان دوم با هواپیماهای هایند
گروه ارتباط با هواپیماهای تایگرموس
 
به این ترتیب نیروی هوایی تا شهریور 1320 ، دارای 383 هواپیما حاضر به خدمت بود.(10) در سال 1320 با سرایت آتش جنگ جهانی دوم به ایران، واحدهای هوایی، دچار خسارت فروان شدند وخلاصه این كه از سوم شهریور 1320 تا چهاردهم خرداد 1325 در واقع دوره ركود و انحطاط در تاریخ نیروی هوایی به شمار می رود . پس از این تاریخ با روی كار آمدن محمدرضا پهلوی، توجه به نیروی هوایی از اهمیتی خاصی برخوردار شد. «آمریكا در سال 1326 با هدف جلوگیری از دسترسی شوروی به منابع نفتی ایران و اقیانوس هند از طریق خیج فارس، با واگذاری اعتبار 51 میلیون دلاری برای خرید تسهیلات به حكومت ایران در عرض سه سال نیروی هوایی ایران قدرت جنگی خود را 5 برابر كرد و در پی آن هواپیماهای اف-47 (تاندربلت)وهواپیما های باربری (داگلاس) خریداری شد. برنامه گسترده ای برای آموزش خلبانان آغاز شد و نخستین گروه افسران نیروی هوایی در سال 1327 برای گذراندن دوره های آموزشی ویژه به آمریكا اعزام شدند. مدت كوتاهی پس از آن، نیروی هوایی ایران دانشكده آموزش هوایی افسران ارشد و یك دانشكده برای درجه داران را تاسیس كرد.» (11) و در سال 1329 نام نیروی هوایی را به ستاد نیروی شاهنشاهی تغییر دادند. با پیوستن ایران به پیمان بغداد در سال 1334، برنامه های نوسازی ارتش در رأس قرار گرفت و نخستین هواپیمای جت جنگنده كه مدتها پیش توسط شاه سفارش داده شده بود از جمله 24 فروند هواپیمای آموزشی وگشت زنی وحدود 75 جنگنده وبمب افكن-اف-84 (تاندرجت) به ایران تحویل داده شدند. اما این هواپیماها به اندازه ای كه شاه آرزو می كرد پیشرفته نبودند. در سال 1347 باورود هواپیماهای شكاری فانتوم (اف-4) به ایران و متعاقب
آن هواپیماهای(اف-5) توان نیروی هوایی افزایش یافت.
 
 
 
نیروی هوایی ایران
 
 
در سال 1350، نیكسون در راه بازگشت از مسكو با شاه ایران دیدار كرد و شاه در این ملاقات با تاكید گفت: «هواپیماهای میگ-25 روسی برفراز خاك ایران دیده شدند. ما باید به مجهزترین و جدیدترین جنگنده ها را برای رویارویی احتمالی با تهدید كمونیست شوروی در اختیار داشته باشیم. نیكسون هم موافقت كرد كه در هر نوع جنگ افزار متعارف كه شاه می خواهد به ایران بفروشد و هرتعداد كارشناس فنی آمریكایی كه لازم می داند، در استخدام خود درآورد و از بین جدیدترین نسل جنگنده های آمریكایی، تام كت یا عقاب را انتخاب كند.»(12) به این ترتیب هواپیماهای بویینگ 707، 727، 747، پی-3- اف و هواپیمای رهگیر اف-14 وارد خدمت نیروی هوایی شدند وكیفیت نیروی هوایی یكی از پیشرفته ترین نیروی هوایی جهان شد. «با گسترش یافتن دامنه انقلاب اسلامی در سال 1357، گروهای متشكل از هزاران افسر، همافرو درجه دار در روز 30 دی با راهپیمایی در پایگاههای بندرعباس، شاهرخی و وحدتی با جنبش ملت ایران اعلام همبستگی كردند.»(13) گروهی از نظامیان درباره وفاداری به سوگندی كه یاد كرده بودند. خواستار روشن شدن سوگند خود شدند، امام خمینی (ره) در پاسخ، چنین فتوا دادند : «قسم برای حفظ قدرت طاغوتی صحیح نیست و مخالفت با آن واجب است. كسانی كه این نحو قسم خورده اند بر خلاف آن عمل كنند.»(14) «با صدور فتوای امام خمینی (ره) راهپیمایی به اكثر پایگاههای هوایی كشیده شد و پس از بیعت تعدادی زیادی از كاركنان این نیرو در 19 بهمن 1357 با رهبر كبیر انقلاب، تمام آرزوهای پس مانده های رژیم شاه بر باد رفت و سه روز بعد، انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. كه پس از آن روز 19 بهمن به نام روز نیروی هوایی ارتش جمهوری ایران نام گذاری شد. با حمله ارتش عراق به خاك مقدس جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستخوش تحولاتی، در راستای بازسازی وساماندهی نوین شده بود، عملاً درگیر نبردی شد كه با وجود محدودیت های عملیاتی، «خلبانان این نیرو، تنها به فاصله 2 ساعت، پس از اولین حمله هوایی دشمن، در بعد از ظهر 31 شهریور 1359، دو پایگاه مهم هوایی عراق به نام های الرشید وشعیبیه را آماج حمله های كوبنده خود قرار دادند و روز بعد، اول مهرماه با به پرواز درآوردن 140 فروند هواپیمای جنگنده به مراكز نظامی و پایگاههای عراق، حمله كردند كه بر اثر این اقدام، بخش قابل توجهی از هواپیماها و دیگر تجهیزات دفاع هوایی عراق، منهدم شد.»(15) این نیرو در طول 8 سال دفاع مقدس با نبردهای غرور آفرین خود، با فراری دادن هواپیماهای دشمن از آسمان كشورمان، بمباران مناطق و پایگاههای استراتژیك عراق، مثل عملیات كمان99،3H- ومروارید و همچنین انجام عملیاتهای آفندی و پدافندی و پوشش هوایی در مناطق عملیاتی نقش بسزایی در طول جنگ تحمیلی ایفا كرد، كه در این راه تعدادی زیادی از كاركنان خد را فدا كرد ،شهیدانی چون ،سرلشكر فكوری، سرلشكر ستاری، سرلشكر بابایی، سرلشكراردستانی، سرلشكر یاسینی، سرلشكر دوران و... تقدیم كشور كرد، روحشان شاد وراهشان پر رهرو باد .
 
لازم به یاد آوری است كه پس از اعلام آتش بس و خاتمه جنگ، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شروع به بازسازی وتجهیز هواپیماها و نیروهای خود كرد كه با بازسازی هواپیماهای آسیب دیده در جنگ و همچنین با ساختن هواپیماهای شكاری و آموزشی، درنا، تزرو، ساعقه،آذرخش و ترابری سبك، تجربه با ارزشی را به دست آورده و برای تكمیل توان هوایی خود در سال 1367 اقدام به خرید هواپیماهای پیشرفته روسی از قبیل میگ-29، سوخو 24 از روسیه و اف-7 از جمهوری خلق چین كرد. به طور خلاصه می توان گفت: از بدو تأسیس نیروی هوایی یا همان «هواپیمایی نظامی»در ایران تاكنون بیش از 50 نوع هواپیما در خدمت این نیرو بوده است كه به موازات پیشرفتهای صنعت هواپیمایی بتدریج انواع قدیمی از خدمت خارج و هواپیماهای نوع جدید جایگزین آنها شده اند.
 
 
نیروی هوایی در حال حاضر :
 

 

پایگاه های نیروی هوایی ایران 

 

 

پایگاه‌های هوایی
 
ایران هم‌اکنون ۱۲ پایگاه هوایی نظامی دارد. از این شمار، ۱۱ پایگاه هوایی در زمان شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی و بیشتر به کمک آمریکا ساخته‌شدند.

در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نخستین پایگاه نظامی خود پس از انقلاب ۱۳۵۷ را، در نزدیکی شهر بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی در شرق ایران افتتاح کرده‌است.

 

دانشگاه شهید ستاری 
 
 
  
  
دانشگاه نیروی هوایی
 
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری یا به اختصار «دانشگاه هوایی» دانشجویان داوطلب را در رشته‌های زیر آموزش می دهد:
 
دانشکده پرواز: خلبانی، مراقبت پرواز و…
دانشکده هوافضا: مهندسی هوافضا و مهندسی نگهداری هواپیما
دانشکده کنترل: پدافند، فاشا (فرماندهی اطلاعات - شناسایی) و…
دانشکده برق: مهندسی برق و جنگال (جنگ الکترونیک)
دانشکده کامپیوتر: مهندسی رایانه - نرم‌افزار
دانشکده مدیریت: مدیریت
دانشکده تحصیلات تکمیلی: رمزخوانی و امنیت پرواز
از آنجا که دانش‌آموختگان این دانشگاه، افسران نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، در زمان دانشجویی افزون بر آموزش‌های علمی، دوره‌های دشوار آموزش نظامی را نیز می‌گذرانند.

منبع : www.militaryparsi.ir

[ چهارشنبه 3 اسفند 1390 ] [ 05:25 ب.ظ ] [ محمد بهرامی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

ساعت فلش

كد ساعت

Online User IS