تبلیغات

mouse code

كد ماوس

هوافضا

هوافضا
 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
سطح مطالب وبلاگ در چه سطحی است؟


پیشگفتار
هر کشور بسته به موقعیت ژئوپلیتک خود و با توجه به پیشینه تاریخی و پارامترهای مختلف سیاسی، اقتصادی و ... دارای دوستان و دشمنانی در سطح منطقه ای و جهانی است. مناسبات بین کشورها متاثر از فاکتورهای مختلفی است که در برهه های مختلف تاریخی ممکن است دستخوش تغییر شود و روابط کشورمان با دیگر کشورها نیز از این امر مستثنی نیست. در این میان داشتن آگاهی و اطلاعات بروز از ضعفها و تواناییهای دوستان و دشمنان منطقه ای از مقتضیات دوراندیشی سیاسی و از لوازم اولیه حفظ منافع ملی است.
هدف مقاله ذیل ارائه اطلاعاتی کلی در رابطه با نیروی هوایی اسرائیل (به عنوان یکی از دشمنان منطقه ای جمهوری اسلامی ایران) از دیدگاهی فنی است.

ساختار سازمانی
آرم نیروی هوایی اسرائیلعنوان رسمی 
نیروی هوائی اسراییل دراین کشور «بازوی هوائی و فضائی» است. ستاد نیروی هوائی دروزارت دفاع اسرائیل درتل آویو قراردارد. این ستاد به شش گروه تقسیم می شود که در صدر هر یک ازگروههای شش گانه، فرمانده ای با رتبه نظامی سرهنگ تمام قراردارد که او مستقیما زیر نظر فرمانده نیروی هوائی فعالیت می کند.
این شش گروه عبارتند از:
- واحد رئیس ستادهوائی، که مسوول ساختارنیروی هوائی است و بر فعالیتهای کلی نیرو نظارت دارد.
- واحد هوائی، که مسوول عملیات هوائی، آموزش و مانورهای منظم نیرو می باشد.
- واحد هوائی هلیکوپترها، که مسوول سیاست پروازی سیستمهای هلیکوپترهاست.
- واحد اطلاعات، که آگاهی های لازم را برای عملیات هوائی ترسیم و تدوین می کند، و نیزدرترسیم اطلاعات کلی نظامی نقش دارد.
- واحد تجهیزات، که مسوول امورلجستیک و تولید سیستمهای مختلف برای نیروی هوائی و انبارداری قطعات موردنیاز برای تجهیزات نیرو می باشد.
- واحد نیروی انسانی، که مسوول اداره، حمایت و گسترش نیروی انسانی درنیروی هوائی است.

افزون برشش واحد مزبور، نیروی هوائی دربرگیرنده واحدهای فرماندهی حرفه ای مختلف مانند واحد پدافند هوائی، واحدهای نظارت هوائی، واحد عملیات ویژه هوائی و واحد پزشکی نیروست.

پایگاههای هوایی
پایگاههای نیروی هوائی بردو قسم است:
- بال، که اصطلاح نظامی درمورد پایگاههائی است که تنها شامل اسکادرانها می باشد.
- پادگان نیروی هوائی، که افزون براسکادرانها شامل نیروهای دیگری ازجمله نیروهای ویژه است.
 
پایگاهها و پادگانهای نیروی هوائی اسراییل ازشمال تا جنوب کشور از این قرار است:
- رمت داوید  Ramat David(بال 1)،
- فرودگاه دوو  Dov(بال 15)،
- لود  Lod(پادگان نیروی هوائی 27)،
- پالماخیم  Palmakhim(پادگان نیروی هوائی 30)،
- تل نوف  Tel-Nof(پادگان نیروی هوائی 8)،
- حاتسور Khatsor(بال 4)،
- حتسریم  Khatserim(پادگان نیروی هوائی 6)،
- نواتیم Nevatim (بال 28)،
- رامون  Ramon(بال 25)،
- عوودا  Ovda(پادگان نیروی هوائی 10)

 پایگاههای هوایی اسرائیل

جنگنده ها و بالگردها
جنگنده هائی که عمدتا اکنون در نیروی هوائی اسراییل مورداستفاده قرارمی گیرد، از این قراراست:
- هواپیماهای اف-16، ازمدلهای ای و بی (که عقاب نام دارد)، ازمدلهای سی و دی (که باراک یا صاعقه نام دارد)، ونیزازمدلهای اف-16-آی (که طوفان نام دارد و ازپیشرفته ترین مدلهای اف-16 است و درواقع ستون فقرات نیروی هوائی محسوب می شود.)
- هواپیماهای اف-15، ازمدلهای ای، بی، سی و دی (که «شاهین یا فالکون بهینه شده» نام دارد) و مدلهای اف-پانزده- آی (که تندرنام دارد و ازمدلهای پیشرفته و بسیار مدرن به حساب می آید.) این جنگنده بزرگترین هواپیمای جنگی درنیروی هوائی اسراییل است که قابلیتهای بالا و قدرت بقای فوق العاده چشمگیری دارد.

F-16 نیروی هوایی اسرائیل

جنگنده های F-15 در حال سوخت گیری از تانکر بوئینگ 707

در گذشته این جنگنده ها درنیروی هوائی اسراییل مورد استفاده بود:
 هواپیماهای اف-4، ای-4 اسکای هوک، میراژ 3، نشر، کفیر، سوپرمیستر، میستر، ووتور، متائور، اوراگن، پی- 51 موستانگ، موسکیتو، اسپیت فایر(یا یورک)، بی- 17، بوفایتر، آویا اس-199 (ملقب به «چاقو») و غیره.

نیروی هوائی اسراییل دهها هواپیما و جنگنده نیز از مدلهای مختلف دیگرمانند سی-130 (هرکولس)، بوئینگ 707، هواپیماهای سبک بویژه ازمدل ای-36 بیچکرافت بوننزا و غیره دارد.
درسال 2005، هواپیماهای ویژه ای که «نخشون» نام دارد و مدل بهینه سازی شده ای ازهواپیماهای ویژه گردآوری اطلاعات هوائی است، وازساخته های صنایع هوائی اسراییل است، وارد نیروی هوائی شد.

بمب افکن B-17 نیروی هوایی اسرائیل در سال 1953

واحد هلیکوپترهای نیروی هوائی اسراییل دردهه پنجاه میلادی قرن بیستم شالوده ریزی شد. نخستین فرمانده این واحد، اوری یاروم نام داشت. این واحد درآغاز راه خود تنها شمار معدودی هلیکوپتر سبک ازمدلهای هیلر و آلوئت را دربرمی گرفت.
 دراواخر دهه پنجاه بود که هلیکوپترهای باربری ازمدل سیکورسکی اس-55  وارد این واحد شد، اما به زودی فرماندهان به این نتیجه رسیدند که این نوع چرخبالها موثرنیست و خطراتی دارد و بعد ازآن، سیکورسکی اس- 58 به واحد پیوست و توانست درنبرد «شش روزه» فصلی درخشان درعملیات را ثبت کند.

عصر هلیکوپترهای سنگین درارتش اسراییل با برپائی اسکادران سوپرفرلون که ازساخته های فرانسه بود، آغاز شد. هلیکوپترهای بل 206 و بل 47 نیزبه این نیرو افزوده شد که دردهه شصت مورد استفاده زیادی قرار داشت.
امروزه هلیکوپتر اچ-53 سی استالیون سنگین ترین هلیکوپترمورداستفاده درنیروی هوائی اسراییل است – هرچند که مدرن ترین هلیکوپترهای باربری ارتش ازنوع یواچ-60 بلاک هوک است که استفاده ازآن ازسال 1994 آغاز شد و بتدریج جای هلیکوپترهای بل 212 را گرفت.
درسال 2005 هلیکوپترهای مدرنتر ای اچ-64- دی آپاچی لانگ بائو نیز که اکنون یکی از پیشرفته ترین هلیکوپترها درجهان است، وارد ارتش اسراییل شد.

بالگرد بل 206 نیروی هوایی اسرائیل

بالگردهای کبرای نیروی هوایی اسرائیل

تاریخچه
نیروی هوائی اسراییل که دراکتبر 1947 (هفت ماه پیش از اعلام استقلال کشور و کوتاه مدتی پیش از آغاز حملات نظامی ارتشهای هفت کشور عرب به اسرائیل) پایه ریزی شد، درنبرد استقلال تنها به هواپیماهای سبک و کوچک گشتی مجهز بود که این هواپیماهای معدود را نیز اسرائیل از اروپا خریداری کرده و بسیار ابتدائی و بدون تجهیزات بود.
نخستین فرمانده نیروی هوائی اسرائیل ژنرال یهوشواع آیزک (با لقب نظامی اشل) بود که در واقع بر تعداد بسیار کمی هواپیماهای کوچک فرماندهی می کرد.
تنها چند ماه پس از آغاز حمله کشورهای عرب به اسراییل نوپا بود که هواپیماهای واقعی تری در اختیار نیروی هوائی اسرائیل قرار گرفت. نخستین عملیات این نیرو در29 ماه مه سال 1948 انجام شد که چهار فروند جنگنده ازمدل آویا اس-199 نیروهای مهاجم مصری درحوالی بندر اشدود را هدف قراردادند.

هواپیمای آویا S-199 نیروی هوایی اسرائیل در جریان جنگ 1948 
یکی ازخلبانها به نام ادی کهن هنگام تلاش برای فرود آوردن هواپیما درفرودگاه حاتسور که به تسلط مصریها در آمده بود، کشته شد. سه خلبان دیگر در این نخستین عملیات هوائی، مودی آلون، عزر وایزمن (که بعدها به مقام فرماندهی نیروی هوائی و نیزبه مقام ریاست جمهوری اسراییل رسید) و  لو لنرت بودند.
در4 ژوئن 1948، درجریان جنگ با اعراب، سه جنگنده سبک دیگر ارتش اسراییل یک کشتی مصری را که به سواحل تل آویو نزدیک می شد، هدف قراردادند. یکی ازجنگنده ها درآبهای دریای مدیترانه سقوط کرد و دوخلبان آن، داوید اشپرینتساک و ماتی سوکنیک کشته شدند، که به یاد آنها تندیسهائی درپارک عمومی استقلال درتل آویو قراردارد.
یک ماه پس از اعلام استقلال اسراییل، بعد از حمله گسترده کشورهای عرب، نیروی هوائی اسراییل برای نخستین بار به پایتختهای عربی حمله کرد. دمشق دردهم ژوئن 1948 و قاهره در پانزدهم ژوئن 1948 بمباران شد.
درهفتم ژانویه 1949، نیروی هوائی اسراییل پنج فروند جنگنده نیروی هوائی بریتانیا ازمدل اسپیت فایر را که به حریم هوائی اسرائیل رخنه کرده بودند تا به جاسوسی درباره قوای نظامی اسرائیل وتحرکات جنگی این کشور در قبال مصر بپردازند، سرنگون کرد.
 
روی هم رفته درجنگ 1948، نیروی هوائی اسراییل توانست 21 فروند ازجنگنده های کشورهای مهاجم عرب را منهدم کند.
درطول جنگ 1948 زنان اسرائیلی هم به عنوان خلبان جنگی فعالیت می کردند. یکی ازآنها خلبان زاهرا  لاوی توو دریک سانحه هوائی دراوت 1948 کشته شد.
نیروی هوائی اسراییل در طول زمان به تلاش برای دستیابی به هواپیماهای مدرنتر و پیشرفته تر ادامه داد و در جریان عملیات نظامی با نام رمز «کادش» (
جنگ سینا) درسال 1956 که با همراهی هواپیماهای مدل داکوتا انجام شد و توسط خلبانهای پادگان نیروی هوائی درتل نوف صورت گرفت، در موفقیت عملیات نیروهای زمینی اسرائیل به فرماندهی رافائل ایتان (که بعدها به مقام ریاست ستادکل ارتش نیز رسید) نقشی برجسته ایفاکرد.
هواپیماهای جنگی، واحدهای نیروی زمینی ارتش اسراییل را درصحرای سینا فرود آوردند که موجب هزیمت مصریها شد و این منطقه درتسلط اسراییل قرارگرفت. ازآنجا که هنوز واحد هوانیروز و به کاراندازی هلیکوپترها درارتش اسراییل تقویت نشده بود، بیشتر عملیات هلی بردی و نقل وانتقالات نظامی را دراین جنگ هواپیماهای پایپرانجام می دادند. جنگنده های میستر، اوراگن، متئور و پی-51 موستانگ نیز در این جنگ حضور داشتند.
مهمترین موفقیت نیروی هوائی اسراییل در جریان
«جنگ شش روزه» (در سال 1967) به دست آمد. در روز نخست نبرد، اسراییل 350 جنگنده ازمیان 600 جنگنده هائی را که کشورهای مهاجم عرب دراختیارداشتند، منهدم کرد. تا پایان «جنگ شش روزه» 451 فروند هواپیما و جنگنده و هلیکوپتر اعراب در جریان حملات نیروی هوائی اسرائیل منهدم گردید، درحالیکه تنها 15 فروند هواپیما و هیلکوپتر اسرائیلی ازدست رفته بود.

هواپیمای میراژ 3 نقش مهمی در پیروزی اسرائیل در جنگ شش روزه داشت.
اسرائیل با دست یافتن به برتری هوائی مطلق، کار جنگ را درشش روز یک سره کرد. در جریان نبردهای فرسایشی پس از «جنگ شش روزه» در دو طرف کانال سوئز که به مدت دو سال به طور مداوم بین نیروهای مصر و اسرائیل ادامه داشت، نیروی هوائی اسرائیل نقشی مهم در حمله به واحدهای مصری و عملیات رزمی ایفا کرد.
در جریان این جنگ فرساینده (که هدف مصر از دست زدن به آن دور ساختن نیروهای اسرائیلی از کرانه شرقی کانال سوئز بود)، دریازدهم سپتامبر 1969 یازده فروند جنگنده مصری که قصد بمباران کردن نیروهای اسرائیلی در کانال سوئز را داشتند، منهدم شدند.
در26 دسامبر 1969، درعملیاتی که «خروس 53» نامیده شد، نیروی هوائی اسرائیل سیستم راداری مصریها را که از مدل روسی پی-12 بود و دریک کیلومتری راس العرب درسواحل خلیج سوئز قرار داشت، در جریان عملیاتی شگفت آور پیاده کرد و آن را به اسرائیل منتقل ساخت.
ازهفتم ژانویه 1970 دربرنامه ای  که «عملیات سرخک» نامیده شد، تا اواسط آن سال و همزمان با جنگ  فرسایشی مصر و اسرائیل، نیروی هوائی اسرائیل نیروی هوائی مصر و اهدافی درعمق خاک مصر را بمباران می کرد.
در30 ژوئیه 1970، درعملیاتی که «انار 20» نامیده شد، خلبانهای اسکادران 119 ملقب به اسکادران خفاش و اسکادران 60 ملقب به چکشها، پنج فروند جنگنده را که خلبانان آن روسی بودند وبرای کمک به ارتش مصر به پروازدرآمده بودند، منهدم کردند.
در جریان
«جنگ رمضان» یا «جنگ یوم کیپور» در سال 1973 که اسرائیل توسط ارتشهای مصر و سوریه غافلگیر شده بود و تا کنون دشوارترین نبرد برای نیروی هوائی ارتش اسراییل تلقی می شود، نیروی هوائی اسرائیل 102 فروند از تجیزات پرنده خود، شامل جنگنده ها و هلیکوپترهای را از دست داد. دلیل خسارات نسبتا سنگین وارد به نیروی هوائی اسرائیل در جریان جنگ یوم کیپور، وجود موشکهای زمین به هوای ساخت شوروی بود که دراختیار ارتشهای سوریه و مصر قرار گرفته بود. اسرائیل توانست در نبردهای هوائی در جریان جنگ یوم کیپور، 235 فروند جنگنده ارتش مصر و 135 فروند جنگنده ارتش سوریه را منهدم کند.

فانتومها ستون فقرات نیروی هوایی اسرائیل در جنگ رمضان بودند.

در حملات ارتش اسراییل در دهه های هشتاد و نود میلادی قرن بیستم به لبنان و سرزمینهای فلسطینی، جنگنده ها و دیگر تجهیزات پروازی اسرائیل شرکت فعال داشتند.
درطول نبرد 33 روزه تابستان 2006 با حزب الله لبنان که به ناکامی اسرائیل انجامید، نیروی هوائی اسرائیل 10337 سورتی پرواز برفراز لبنان انجام داد.
روی هم رفته 16418 ساعت پرواز (سورتی) درطول نبرد 33 روزه صورت گرفت که 1263 سورتی عملیات توسط  اشیا پروازی هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) انجام شد.
بزرگترین عملیات هوائی اسرائیل از هنگام جنگ یوم کیپور، در روز دوازدهم اوت 2006 (در جریان جنگ 33 روزه علیه حزب الله) انجام شد که در جریان آن 50  فروند هلیکوپتر نیروبر اسراییلی، هزاران تن از سربازان نیروی زمینی ارتش را درعمق جبهه جنگ لبنان پیاده کردند.
درطول نبرد 33 روزه حزب الله توانست در یک مورد یک فروند هلیکوپتر اسرائیلی را با موشک اس.ای-16 ساقط کند که مرگ پنج سرنشین آن را در پی داشت. چهار حادثه هوایی دیگر نیز در نتیجه نقص فنی و اشتباه انسانی خود اسرائیلیها رخ داد. یک فروند جنگنده اف-16- آی (موسوم به طوفان)، هنگام برخاستن ازباند دچارسانحه شد و سه فروند هلیکوپتر که دو فروند آن از مدل آپاچی بود ازبین رفتند، که درمجموع سه خلبان کشته و سه سرنشین دیگر زخمی شدند.
همچنین در حملات نیروی هوایی اسرائیل به نوار غزه، پهپادهای اسرائیلی که همگی طراحی شده و ساخت اسرائیل هستند، نقشی مهم دارند.

به طور خلاصه می توان گفت که نیروی هوایی در دکترین نظامی اسرائیل دارای جایگاه مهمی است و یکی از ابزارهای پیشبرد سیاستهای آن در منطقه به شمار می رود.

 

منبع : http://newcoy.persianblog.ir


[ پنجشنبه 17 فروردین 1391 ] [ 04:13 ب.ظ ] [ محمد بهرامی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

ساعت فلش

كد ساعت

Online User IS